1.  PHẠM VI ÁP DỤNG :
  1. HÌNH THỨC ÁP DỤNG:
  1. THỜI GIAN GIAO HÀNG :
  1. TRÁCH NHIỆM VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN .
  1. CAM KẾT

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!