Ống Bình Minh HDPE Trơn

  • Loại ống : Ống HDPE Trơn
  • Thương hiệu : Bình Minh
  • Kích cỡ : từ Φ 16 đến Φ 280
  • Quy cách nhỏ nhất : 16×2,0mm
  • Quy cách lớn nhất : 280×25,4mm
  • Áp lực min/max : 6 bar/20 bar
  • Tiêu chuẩn : ISO 4427-2-2007