Dòng sản phẩm SOLARKYO SLK-03

  • Hãng Sản xuất: SOLARKYO
  • Bảo hành: 6 năm chính hãng
  • Dung tích: 120L – 300L
  • Loại :  12-Ø58 đến 30 -Ø58
  • Giá bán: từ 7.825.000 đến 17.705.000
  • Số người dùng: lên tới 18 người
  • Thời gian giữ nhiệt: 72 tiếng