BỒN NƯỚC INOX CAO CẤP NHÃN HIỆU SOLARKYO

  • Loại bồn :  200 – 10.000 lít
  • Độ dày :  0,5 mm – 1mm
  • Đường kính : 650mm – 1900mm
  • Giá bán : 1.618.200 đến 34.375.000
  • Bảo hành sản phẩm 10 năm